WYNIKI

Do udziału w warsztatach zgłosiło się 12 zespołów. Do II etapu zakwalifikowane zostały następujące projekty:

1. Praga z metra, zespół: Andrzej Marat, Barbara Kozłowska, Paulina Sikorska, Aleksandra Jadach-Sepioło, Stanisław Bochyński
2. RE:PRAGA, zespół: Gildas Boursin, Małgorzata Dembowska, Piotr Płoski, Krzysztof Michalski, Karol Langie, Marcin Kacprzyk, Tomasz Peszke, Konrad Marczyński, Maciej Kuziemski
3. Ekosystem Praga, zespół: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Ludwika Ignatowicz
4. Otwarte Getto, zespół: Renata Pieńkowska, Katarzyna Rokicka-Mϋller, Klementyna Świeżewska
5. Pragopunktura, zespół: Krystian Kwieciński, Maciej Siuda, Dorota Kabała, Jadwiga Zimpel

Opracowane w II etapie warsztatów programy zaprezentowane zostaną na stronie w czerwcu 2014r.